Assistance til kurators analyse af virksomheder under konkurs

Vi leverer fakta og økonomisk overblik

Konkursanalyse er en virksomhed har specialiseret sig i at analysere økonomidata i en konkursramt virksomhed.

Få hjælp til at skabe klarhed og overblik i store mængder økonomidata med henblik på bl.a. at:

  • Danne grundlag for vurdering af transaktioners omstødelighed.
  • Danne grundlag for fastsætning af tidspunkt for insolvens (håbløshed)
  • Efterprøve rapporteringers validitet, f.eks. i forbindelse med forsikringsansvar
  • Afstemning af koncernmellemværender

Generelt kan vores assistance indeholde en række standardydelser som feks. likviditetsoversigt, oversigt over afdrag på gæld, afhændelse af aktiver og oversigter over ind- og udbetalinger.
Vi har mulighed for at opstille konsoliderede balancer samt analyser af pengestrømme for såvel enkelt selskaber som koncerner.

Vi kan også:

Yde teknisk assistance i forbindelse med at hjemtage databasen fra økonomisystemet/kopiere filserver og gør den tilgængelig for analyse eller udlæse data fra installationen direkte på boets adresse.
Hvis bogholderiet viser sig ikke at være opdateret kan vi ajourføre og afstemme.
Vi kan ligeledes foretage en vurdering af om skatter og afgifter synes at være afregnet korrekt og evt. opgøre differencer i boets favør.

For at være sikker på at kunne tilbyde dig fleksibilitet og spidskompetancer på alle områder, benytter vi størrer kompetente samarbejdspartnere efter behov.